Majątek 2022

Ewidencja majątku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, stan na dzień 01.01.2022 r.

wartość brutto umorzenie dotychczasowe
0 Grunty                   0,00                      0,00
I Budynki i lokale           63 517,00              11 135,16
II Obiekty inzynierii lądowej i wodnej                   0,00                      0,00
III Kotły i maszyny energetyczne                   0,00                      0,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania           50 515,69              50 515,69
V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                   0,00                      0,00
VI Urządzenia techniczne           18 230,40                5 772,96
VII Środki transportu                   0,00                      0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane      1 956 646,31          1 023 052,73
Wartości niematerialne i prawne         284 234,63             278 220,83
Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie    2 373 144,03        1 368 697,37
Pozostałe wartości niematerialne i prawne         150 222,59             150 222,59
Pozostałe środki trwałe         918 490,37             918 490,37
OGÓŁEM    3 441 856,99        2 437 410,33

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Jolanta Laskowska
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Laskowska
Data wytworzenia informacji: 21.01.2022
Data udostępnienia informacji: 21.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.01.2022 11:49 Aktualizacja treści Jolanta Laskowska