Majątek 2021

Ewidencja majatku Centrum Nauki Experyment w Gdyni, stan na dzień 01.01.2021 r. 

Wartość brutto Umorzenie dotychczasowe
0 Grunty 0,00 0,00
I Budynki i lokale 63 517,00 4 783,44
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
III Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 50515,69 49048,82
V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 0,00 0,00
VI Urządzenia techniczne 18230,4 3949,92
VII Środki transportu 0,00 0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskalsyfikowane 1923647,25 799887,03
Wartości niematerialne i prawne 284234,63 251049,26
Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie 2 340 144,97 1 108 718,47
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 145844,53 145844,53
Pozostałe środki trwałe 913713,24 913713,24
OGÓŁEM 3 339 702,74 2 168 276,24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Osińska
Data wytworzenia informacji: 22.01.2021
Data udostępnienia informacji: 22.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2021 10:00 Aktualizacja treści Małgorzata Osińska