Majątek 2020

Wartość brutto Umorzenie dotychczasowe
0 Grunty 0,00 0,00
I Budynki i lokale 23 917,00 2 391,72
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
III Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 50 515,69 37 822,64
V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 0,00 0,00
VI Urządzenia techniczne 18 230,40 2 126,88
VII Środki transportu 0,00 0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 1 906 560,25 589 919,97
Wartości niematerialne i prawne 268 197,83 229 891,46
Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie 2 267 421,17 862 152,67
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 123 554,16 123 554,16
Pozostałe środki trwałe 792 810,69 792 810,69
OGÓŁEM 3 183 786,02 1 778 517,52
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 20.01.2020
Data udostępnienia informacji: 20.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2020 10:41 Dodanie informacji Małgorzata Reszka