Majątek 2019

Ewidencja majatku CNE w Gdyni, na dzień 01.01.2019 r.

 
 

Wartość brutto Umorzenia dotychczasowe
0 Grunty 0,00 0,00
I Budynki i lokale 23 917,00 0,00
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
III Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 50 515,69 25 787,96
V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 0,00 0,00
VI Urządzenia techniczne 18 230,40 303,84
VII Środki transportu 0,00 0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskalsyfikowane 1 794 936,21 428 224,33
Wartości niematerialne i prawne 229 891,46 229 891,46
Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie 2 117 490,76 684 207,59
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 96 898,92 96 898,92
Pozostałe środki trwałe 654 950,77 654 950,77
OGÓŁEM 2 869 340,45 1 436 057,28

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Data wytworzenia informacji: 14.01.2019
Data udostępnienia informacji: 14.01.2019