Majątek 2018

Ewidencja majątku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdynia na dzień 01.01.2018 r.

 

 

 

Wartość brutto

Umorzenie dotychczasowe

0

Grunty

0,00

0,00

I

Budynki i lokale

0,00

0,00

II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

III

Kotły i maszyny energetyczne

0,00

0,00

IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

50 515,69

13 753,28

V

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

0,00

0,00

VI

Urządzenia techniczne

0,00

0,00

VII

Środki transportu

0,00

0,00

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskalsyfikowane

1 710 086,89

240 100,36

 

Wartości niematerialne i prawne

229 891,46

229 891,02

 

Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie

1 990 494,04

483 744,66

 

 

 

 

 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

80 150,54

80 150,54

 

Pozostałe środki trwałe

539 139,91

539 139,91

 

OGÓŁEM

2 609 784,49

1 103 035,11

 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2018 13:12 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
31.01.2018 13:10 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
31.01.2018 13:07 Dodanie informacji Małgorzata Reszka