Majątek 2017


Majątek 2017 r.

Ewidencja majątku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni na dzień 01.01.2017 r.

  wartość brutto
umorzenie dotychczasowe
0
Grunty
0,00
0,00
IBudynki i lokale
0,000,00
II
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
0,00
0,00
III 
Kotły i maszyny energetyczne
0,00
0,00
IV
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 
10 400,00
9 360,00
V
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
0,00
0,00
VI
Urządzenia techniczne
0,00
0,00
VII
Środki transportu
0,00
0,00
VIII 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
1 623 846,55
73 859,92
 Wartości niematerialne i prawne
229 891,46
169 476,20
 Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie
1 864 138,01
252 696,12
    
 Pozostałe wartości niematerialne i prawne
66 965,95
66 965,95
 Pozostałe środki trwałe
440 235,59
440 235,59
 OGÓŁEM
2 371 339,55
759 897,66

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 07.02.2017
Data udostępnienia informacji: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2017 10:54 Dodanie informacji Małgorzata Reszka