Majątek 2016

Ewidencja majątku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni na dzień 01.01.2016 r.

  WARTOŚĆ BRUTTO
UMORZENIE DOTYCHCZASOWE
0Grunty
0,00
0,00
IBudynki i lokale
0,00
0,00
IIObiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,00
0,00
IIIKotły i maszyny energetyczne
0,00
0,00
IVMaszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
10 400,00
6 240,00
VMaszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
0,00
0,00
VIUrządzenia techniczne
0,00
0,00
VIIŚrodki transportu
0,00
0,00
VIII
Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
181 593,71
51 803,92
 Wartości niematerialne i prawne
229 891,46
96 769,72
 Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie
421 885,17
154 813,64
    
 Pozostałe wartości niematerialne i prawne
62 865,15
62 865,15
 Pozostałe środki trwałe
383 849,79
383 849,79
 OGÓŁEM
868 600,11
601 528,58

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 26.01.2016
Data udostępnienia informacji: 26.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.01.2016 10:30 Dodanie informacji Małgorzata Reszka