Majątek 2015

Ewidencja majatku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni na dzień 01.01.2015 r. :

  
wartość brutto
umorzenie dotychczasowe
0
Grunty
0,00
0,00
I
Budynki i lokale
0,000,00
II
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,000,00
III
Kotły i maszyny energetyczne
0,000,00
IV
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
10 400,00
3 120,00
V
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
0,00
0,00
VI
Urządzenia techniczne
0,00
0,00
VII
Środki transportu
0,00
0,00
VIII
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
181 593,71
29 872,85
 Wartości niematerialne i prawne
96 978,06
49 024,30
 Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie
288 971,77
82 017,15
    
 Pozostałe wartości niematerialne i prawne
45 978,15
45 978,15
 Pozostałe środki trwałe
344 285,54
344 285,54
 OGÓŁEM :
697 235,46
472 280,84

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 02.01.2015
Data udostępnienia informacji: 25.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2015 09:51 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
25.06.2015 14:19 Dodanie informacji Małgorzata Reszka