Majątek 2014

Ewidencja majątku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni na dzień 01.01.2014 r. :

 
 wartość brutto
umorzenie dotychczasowe
0
Grunty
0,00
0,00
I
Budynki i lokale
0,00
0,00
II
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,00
0,00
III
Kotły i maszyny energetyczne
0,00
0,00
IV
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
10 400,00
0,00
V
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
0,00
0,00
VI
Urządzenia techniczne
0,00
0,00
VII
Środki transportu
0,00
0,00
VIII
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
187 100,38
8 308,89
 Wartości niematerialne i prawne
66 978,06
6 785,27
 Ogółem środki trwałe w WNiP umarzane sukcesywnie
264 478,44
15 094,16
    
 Pozostałe wartości niematerialne i prawne
23 743,58
23 743,58
 Pozostałe środki trwałe
242 053,05
242 053,05
 OGÓŁEM :
530 275,07
280 890,79

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 02.01.2014
Data udostępnienia informacji: 25.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2015 13:12 Korekta Małgorzata Reszka
25.06.2015 12:42 Dodanie informacji Małgorzata Reszka