Majątek 2013

Ewidencja majątku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni na dzień 01.01.2013 r. :

  wartość brutto
umorzenie dotychczasowe
0Grunty
0,00
0,00
IBudynki i lokale
0,000,00
IIObiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,000,00
IIIKotły i maszyny energetyczne
0,000,00
IVMaszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
0,000,00
VMaszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
0,000,00
VIUrządzenia techniczne
0,000,00
VIIŚrodki transportu
0,000,00
VIIINarzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
0,000,00
 Wartości niematerialne i prawne
0,000,00
 Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie
0,000,00
    
 Pozostałe wartości niematerialne i prawne
2 800,002 800,00
 Pozostałe środki trwałe
3 457,003 457,00
 OGÓŁEM :
6 257,006 257,00


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 02.01.2013
Data udostępnienia informacji: 25.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2015 14:23 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
25.06.2015 13:23 Korekta Małgorzata Reszka
25.06.2015 13:21 Korekta Małgorzata Reszka
25.06.2015 13:19 Korekta Małgorzata Reszka
25.06.2015 13:17 Korekta Małgorzata Reszka
25.06.2015 12:57 Korekta Małgorzata Reszka
25.06.2015 12:21 Dodanie informacji Małgorzata Reszka