Majątek 2012

Ewidencja majątku Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni na dzień 03.08.2012 r. :

 
 
wartość brutto
umorzenie dotychczasowe
 0
Grunty
0,00
0,00
 IBudynki i lokale
0,000,00
 IIObiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,000,00
 IIIKotły i maszyny energetyczne
0,00
0,00
 IVMaszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
0,00
0,00
 VMaszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne
0,00
0,00
 VIUrządzenia techniczne
0,00
0,00
 VIIŚrodki transportu
0,00
0,00
 VIII 
Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
0,00
0,00
 Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
 Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie
0,00
0,00
    
 Pozostałe wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
 Pozostałe środki trwałe
0,00
0,00
 OGÓŁEM :
0,000,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 03.08.2012
Data udostępnienia informacji: 25.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2015 13:02 Korekta Małgorzata Reszka
25.06.2015 12:54 Korekta Małgorzata Reszka
25.06.2015 12:52 Korekta Małgorzata Reszka
25.06.2015 11:13 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
25.06.2015 11:04 Dodanie informacji Małgorzata Reszka