Budżet 2021Rada Miasta Gdyni Uchwałą nr XXV/830/20 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 r. ustaliła dla jednostki Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni wysokość dotacji.

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓŁEM : 4 449 600 zł
w tym:
dotacja podmiotowa : 4 449 600 zł
w tym:
- dotacja na bieżące funkcjonowanie  4 445 600 zł
  w tym wynagrodzenia osobowe  2 894 688 zł
- zadania rady dzielnic  4 000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Laskowska
Data wytworzenia informacji: 22.01.2021
Data udostępnienia informacji: 22.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2021 13:11 Korekta Jolanta Laskowska