MAJĄTEK       
         
         
Stan majątkowy MDK w Gdyni na dzień 31.12.2009


Aktywa trwałe              Stan na 01.01.2009 r.                 Stan na 31.12.2009 r.
  Wartość brutto Umorzenie Wartość brutto Umorzenie
I Wartoci niematerialne                                        i prawne 16 994,33
16 994,33
20 224,33 20 224,33
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 420 982,96 703 218,28
1 467 426,65 793 169,58
Środki trwałe ( 011 ) 1 026 556,53
308 791,85
1 026 556,53 352 229,46
Pozostałe środki              trwałe ( 013 ) 394 426,43
394 426,43 440 870,12
440 870,12
Suma 1 437 997,29
720 212,61
1 487 650,98
813 393,91

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Eugeniusz Korek
Wprowadził informację: Mirosława Okroj
Ostatnio zmodyfikował: Mirosława Okroj
Data wytworzenia informacji: 09.07.2010
Data udostępnienia informacji: 09.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2010 17:57 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
09.07.2010 17:44 Aktualizacja treści Mirosława Okroj