BUDŻET

Plan budżetowy na rok 2010 MDK - stan na 30.06.10        
             
dotyczy paragraf
85407 921601 85154 85412 80195
nagody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3020 3 734
       
wynagrodzenia osobowe 4010 1 013 651
       
dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 67 630
       
składki na ubezpieczenia społeczne 4110 165 875
    675  
składki na fundusz pracy 4120 26 392
    106  
wynagrodzenia bezosobowe 4170 5 000
    4 326
 
PFRON 4140 0
       
zakup materiałów i wyposażenia 4210 98 000
   8 000
  2 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 51 000
       
zakup energi 4260 64 489
       
zakup usług remontowych 4270 0
       
zakup usług zdrowotnych 4280 3 200
       
zakup usług pozostałych 4300 112 040
90 690
     4 000
zakup usług dostępu do internetu 4350 1 600
       
opłata z tytu. Zakupu usług tel. Komórkowej 4360 3 000
       
opłata z tytu. Zakupu usług tel. Stacjonarne 4370 3 000
       
podróże służbowe krajowe 4410 800        
różne opłaty i składki 4430 7 589
       
odpis na ZFŚS 4440 65 795
       
zakup akceori komputerowych 4750 0
       
wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
6050 20 723
    
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060
 6 237
       
razem   1 158 841 950 000 8 000 4 630 1 500
             
Rachunek dochodów własnych            
  85407 92 601        
Przychody 150 000 230 000        
Wydatki  300 000 380 000        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Eugeniusz Korek
Wprowadził informację: Mirosława Okroj
Ostatnio zmodyfikował: Mirosława Okroj
Data wytworzenia informacji: 09.07.2010
Data udostępnienia informacji: 09.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2010 18:23 Dodanie informacji Mirosława Okroj
09.07.2010 18:22 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
09.07.2010 18:11 Aktualizacja treści Mirosława Okroj