Plan finansowy na 2019 rok

Plan finansowy na 2019 rok

Zarządzenie nr 01-16/10/2019
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
z dnia 16.10.2019  r.
w sprawie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na 2019 rok.
 
 
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia  25 października 1991 roku  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 
zarządzam co następuje:

Dotacja od Organizatora ogółem:  8.341.356,00 zł.  w tym
Dotacja podmiotowa: 8.341.356,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Dorota Romanów
Data wytworzenia informacji: 02.11.2021
Data udostępnienia informacji: 02.11.2021