Plan finansowy na 2014 rok


 

Zarządzenie nr 01-25/09/2014

 
 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

 
 

z dnia 25.09.2014 r.

 
 

w sprawie planu finansowego MBP w Gdyni na 2014 rok

 
     
 

§ 1

 

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na 2014 rok wynosi:

 
   

[zł]

I.

Przychody ogółem

6 754 616,38

1.

Dotacja z budżetu miasta w tym:

6 328 039,00

 

 * Dotacja podmiotowa bieżąca

5 553 450,00

 

 * Zadania Rad Dzielnic

44 589,00

 

 *  Dotacja celowa - Nagroda Literacka Gdynia

730 000,00

2.

Dotacje z innych źródeł w tym:

71 777,38

 

 * Dotacja z Fundacji Orange

20 977,38

 

 * Dotacja z Biblioteki Narodowej

50 800,00

3.

Przychody ze sprzedaży usług

7 800,00

4.

Przychody finansowe

7 000,00

5.

Pozostałe przychody

340 000,00

II.

Koszty ogółem

6 768 471,44

1.

Wynagrodzenia w tym:

3 632 000,00

 

 * osobowe

3 536 000,00

 

 * umowy o dzieło - umowy z Kapitułą NLG

77 000,00

 

 * umowy o dzieło, zlecenia pozostałe

19 000,00

2.

Ubezpieczenia społeczne i inne

 

 

świadczenia na rzecz pracowników w tym:

780 090,70

 

  * składki ZUS

639 000,00

 

  * ZFŚS

127 340,70

 

  * pozostałe

13 750,00

3.

Materiały i usługi w tym:

1 544 000,00

 

 - remonty

50 000,00

4.

Amortyzacja w tym:

572 380,74

 

 * Amortyzacja zbiorów bibliotecznych

499 400,00

 

 * Amortyzacja środków trwałych i WNIP

72 980,74

5.

Pozostałe koszty

240 000,00

III

Wynik Finansowy

-13 855,06

IV

Podatek dochodowy

0,00

V

Wynik finansowy netto

-13 855,06

VI

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

35 412,00

1

Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej UM Gdyni

30 000,00

2

Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych

5 412,00

VII

Średnioroczna liczba zatrudnionych

111

VIII

Środki pieniężne

 

1

Stan środków pieniężnych na początek roku

281 000,00

2

Stan środków pieniężnych na koniec roku

221 000,00

IX

Należności

 

1

Stan należności na początek roku

110 000,00

 

 - w tym wymagalne

0,00

2

Stan należności na koniec roku

148 000,00

 

 - w tym wymagalne

0,00

X

Zobowiązania

 

1

Stan zobowiązań na początek roku

218 000,00

 

 - w tym wymagalne

0,00

2

Stan zobowiązań na koniec roku

179 000,00

 

 - w tym wymagalne

0,00

     
     
 

§ 2

 
     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 28.02.2014
Data udostępnienia informacji: 08.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 09:47 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
24.02.2015 14:16 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
17.10.2014 08:39 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
08.04.2014 10:06 Dodanie informacji Anna Wołosiak Tomaszewska