Majątek 2019 r.

Wartość brutto środków trawłych i WNiP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na dzień 01.01.2019 r.
 
  
 

L.p. Aktywa trwałe Stan aktywów brutto na 01.01.2019 r.
I. Wartości niematerialne i prawne 215 169,50
II. Środki trwałe 9 870 392,43
1. Prawo użytkowania wieczystego gruntu 118 189,00
2. Budynki, lokale 979 942,94
3. Urządz. tech. i maszyny w tym:
środki trwałe amortyz. liniowo
środki trwałe amortyz. jednorazowo
734 263,18
666 033,21
68 229,97
4. Inne środki trwałe  w tym:
środki trwałe amortyz. liniowo
środki trwałe amortyz. jednorazowo
zbiory biblioteczne
8 037 997,31
555 205,69
80 473,47
7 402 318,15
Ogółem 10 085 561,93

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: _Ewa Janicka
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Janicka
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019
Data udostępnienia informacji: 09.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.04.2019 11:07 Dodanie informacji Ewa Janicka