Majątek 2018 r.

Wartość brutto środków trwałych i WNiP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na dzień 01.01.2018 r.

Lp. Aktywa trwałe Stan aktywów brutto na 01.01.2018 r.
I. Wartości niematerialne i prawne 215 169,50
II. Środki trwałe 9 863 814,32
1. Prawo użytkowania wieczystego gruntu 118 189,00
2. Budynki, lokale  979 942,94
3. Urządz. tech. i maszyny w tym:
środki trwałe amortyz. liniowo
środki trwałe amortyz. jednorazowo
734 263,18
666 033,21
68 229,97
4. Inne środki trwałe  w tym:
środki trwałe amortyz. liniowo
środki trwałe amortyz. jednorazowo
zbiory biblioteczne
8 031 419,20
555 205,69
80 473,47
7 395 740,04
Ogółem 10 078 983,82

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018