Majątek 2017 r.

Wartość brutto środków trwałych i WNiP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na dzień 01.01.2017 r.


Lp. Aktywa trwałe Stan aktywów brutto na 01.01.2017 r.
I. Wartości niematerialne i prawne 275 196,91
II. Środki trwałe 8 394 753,89
1. Prawo użytkowania wieczystego gruntu 118 189,00
2. Budynki, lokale  134 927,91
3. Urządz. tech. i maszyny w tym:
środki trwałe amortyz. liniowo
środki trwałe amortyz. jednorazowo
499 416,61
431 186,64
68 229,97
4. Inne środki trwałe  w tym:
środki trwałe amortyz. liniowo
środki trwałe amortyz. jednorazowo
zbiory biblioteczne
7 642 220,37
165 143,29
80 473,47
7 396 603,61
Ogółem 8 669 950,80

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018