Majątek 2013

 

Wartość brutto środków trwałych i WNIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

na dzień 01.01.2013 r.

 

 

 

Lp.

 

Aktywa trwałe

Stan aktywów

brutto

 

na 01.01.2013 r.

 

I.

 

Wartości niematerialne i prawne

 

239 215,71

II.

Środki trwałe

6 834 081,47

1

Budynki, lokale

134 927,91

2

Urządz. tech. i maszyny w tym:

432 825,00

środki trwałe amortyz. liniowo

293 846,39

środki trwałe amortyz. jednorazowo

138 978,61

3

Inne środki trwałe  w tym:

6 266 328,56

środki trwałe amortyz. liniowo

134 466,29

środki trwałe amortyz. jednorazowo

94 826,97

zbiory biblioteczne

6 037 035,30

Ogółem

7 073 297,18

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Łukasz _Kosik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 03.06.2013
Data udostępnienia informacji: 03.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 09:47 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
18.02.2016 10:57 Korekta Anna Wołosiak Tomaszewska
18.02.2016 10:55 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
03.06.2013 12:56 Dodanie informacji Łukasz _Kosik