Majątek 2012

Wartość brutto Środków trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych
             Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2012 r.
     
     
    Stan aktywów 
Lp. Aktywa trwałe brutto
    na 01.01.2012 r.
     
I. Wartości niematerialne i prawne 239 215,71
     
II. Środki trwałe 6 192 930,26
1 Budynki, lokale  134 927,91
2 Urządz. tech. i maszyny w tym: 424 372,97
  środki trwałe amortyz. liniowo 272 468,27
  środki trwałe amortyz. jednorazowo 151 904,70
3 Inne środki trwałe  w tym: 5 633 629,38
  środki trwałe amortyz. liniowo 51 396,16
  środki trwałe amortyz. jednorazowo 106 491,91
  zbiory biblioteczne 5 475 741,31
     
  Ogółem 6 432 145,97

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Łukasz _Kosik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 05.11.2012
Data udostępnienia informacji: 05.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 09:51 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
05.11.2012 09:04 Dodanie informacji Łukasz _Kosik