Majątek 2011 
                   Wartość brutto środków trwałych i WNIP
                      Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
                               na dzień 01.01.2011 r.
     
     
Lp.
Aktywa trwałe brutto
    na 01.01.2011 r.
I. Wartości niematerialne i prawne
239 215,71
     
II. Środki trwałe 5 757 938,06
1 Budynki, lokale  134 927,91
2 Urządz. tech. i maszyny w tym: 424 372,97
  środki trwałe amortyz. liniowo 272 468,27
  środki trwałe amortyz. jednorazowo 151 904,70
3 Inne środki trwałe  w tym: 5 198 637,18
  środki trwałe amortyz. liniowo 51 396,16
  środki trwałe amortyz. jednorazowo 106 491,91
  zbiory biblioteczne 5 040 749,11
     
  Ogółem 5 997 153,77
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Katarzyna _Kulesza
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2011
Data udostępnienia informacji: 25.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 09:53 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
25.10.2012 11:45 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
25.10.2012 10:48 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza