Majątek 2009

  
Wartość brutto środków trwałych i WNIP
Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 01.01.2009 r.
     


     
    Stan aktywów 
Lp. Aktywa trwałe
brutto
    na dzień 01.01.2009 r.
     
I. Wartości niematerialne i prawne 90 985,71
     
II. Środki trwałe 5 129 575,55
1 Budynki i lokale  134 927,91
2 Urządzenia techniczne i maszyny w tym: 456 913,32
  środki trwałe amortyz. liniowo 305 008,62
  środki trwałe amortyz. jednorazowo 151 904,70
3 Inne środki trwałe  w tym: 4 537 734,32
  środki trwałe amortyz. liniowo 41 626,16
  środki trwałe amortyz. jednorazowo 108 489,08
  zbiory biblioteczne 4 387 619,08
     
  Ogółem

5 220 561,26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Katarzyna _Kulesza
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 25.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 09:52 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
25.10.2012 11:26 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
25.10.2012 11:25 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
25.10.2012 11:22 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
25.10.2012 11:21 Dodanie informacji Katarzyna _Kulesza