Budżet 2012

BUDŻET

Zarządzenie nr 01-02/01/2012
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
z dnia 02.01.2012  r.
w sprawie planu finansowego MBP na 2012 rok.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarządzam co następuje:

&1

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2012 rok wynosi: {zł.}

     
I.
Przychody ogółem
7 347 151,00
I.1.
Dotacja podmiotowa z tego:
7 082 051,00
   * zadania Rad Dzielnic
34 841,00
I.2
Dotacja celowa na inwestycje
116 100,00
I.3.
Dotacja z Biblioteki Narodowej
0,00
I.4.
Dotacja z Fundacji Orange
0,00
I.5.
Przychody ze sprzedaży usług własnych
9 000,00
I.6.
Pozostałe przychody
140 000,00
II.
Koszty i wydatki inwestycyjne ogółem
7 433 151,00
II.1.
Wynagrodzenia ogółem w tym:
3 621 000,00
    -  wynagrodzenia osobowe
3 536 000,00
    - wynagrodzenia bezosobowe
85 000,00
II.2.
Ubezp. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników
776 000,00
II.3.
 Pozostałe koszty rzeczowe w tym:
2 363 710,00
    - zakup czasopism
73 900,00
II.4.
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych w tym:
470 341,00
    -  amortyzacja zbiorów bibliot.  - zakupionych z dotacji UM
325 000,00
   -  amortyzacja zbiorów bibliot. - zakupionych z Rad Dzielnic
25 341,00
   - amortyzacja zbiorów bibliotecznych - zakupionych z dot. BN
0,00
    -  amortyzacja zbiorów bibliot.  - otrzymanych nieodpłatnie
120 000,00
II.5.
Amortyzacja środków trwałych i wart.niem.i prawnych
86 000,00
II.6.
Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej
116 100,00
    
 
Stan
 
na dzień 01.01.2012 r.
na dzień 31.12.2012 r.
Należności
 
24.683,28
25.000,00
Zobowiązania
 
219.616,84
220.000,00
Środki pieniężne
 
230.038,26
200.000,00
 
 
& 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.
 
 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Katarzyna _Kulesza
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 06.09.2010
Data udostępnienia informacji: 23.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 09:54 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
25.10.2012 11:02 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
25.10.2012 10:49 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
25.10.2012 10:40 Korekta Katarzyna _Kulesza
03.04.2012 10:15 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
03.04.2012 10:15 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
03.04.2012 10:11 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
08.12.2011 14:23 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
23.02.2011 13:38 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
23.02.2011 13:36 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
23.02.2011 13:34 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
23.02.2011 12:33 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza
06.09.2010 10:28 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza