Budżet 2010

Zarządzenie nr   01-30/08/2010

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

z dnia 30.08.2010  r.

w sprawie planu finansowego MBP na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia  25 października  1991 roku  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2010 wynosi:                                           [zł.]

 

 

 

I.

Przychody ogółem

6 681 382,83

I.1.

Dotacja podmiotowa z tego:

6 450 544,00

 

 * zadania Rad Dzielnic

38 044,00

I.2.

Dotacja z Biblioteki Narodowej

46 200,00

I.3.

Dotacja z Fundacji Orange

     31 638,83

I.4.

Przychody ze sprzedaży usług własnych

13 000,00

I.5.

Pozostałe przychody

140 000,00

II.

Koszty i wydatki inwestycyjne ogółem

6 762 744,00

II.1.

Wynagrodzenia ogółem w tym:

3 450 000,00

 

  -  wynagrodzenia osobowe

3 360 000,00

 

  - wynagrodzenia bezosobowe

90 000,00

II.2.

Ubezp. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników

730 000,00

II.3.

 Pozostałe koszty rzeczowe w tym:

2 077 000,00

 

  - zakup czasopism

90 000,00

II.4.

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych w tym:

419 744,00

 

  -  amortyzacja zbiorów bibliot.  – zakupionych z dotacji UM

235 000,00

 

 -  amortyzacja zbiorów bibliot. – zakupionych z Rad Dzielnic

18 544,00

 

 - amortyzacja zbiorów bibliotecznych – zakupionych z dot. MK

46 200,00

 

  -  amortyzacja zbiorów bibliot.  – otrzymanych nieodpłatnie

120 000,00

II.5.

Amortyzacja środków trwałych i wart.niem.i prawnych

86 000,00

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Katarzyna _Kulesza
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 30.08.2010
Data udostępnienia informacji: 25.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 09:52 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
25.10.2012 10:58 Aktualizacja treści Katarzyna _Kulesza