Budżet 2009

Zarządzenie nr    01/ 2009

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

z dnia   02.01.2009  r.

w sprawie planu finansowego MBP na 2009 rok.

 

 Na podstawie art. 27 ustawy z dnia  25 października  1991 roku  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

zarządzam co następuje:

 § 1

 

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2009 rok wynosi:                       [zł.]

 

 

 

I.

Przychody ogółem

6 584 150,00

I.1.

Dotacja podmiotowa z tego:

6 268 150,00

 

 * zadania Rad Dzielnic

37 000,00

I.2.

Dotacja celowa na inwestycje

163 000,00

I.3.

Przychody ze sprzedaży usług własnych

13 000,00

I.4.

Pozostałe przychody

140 000,00

II.

Koszty ogółem

6 584 150,00

II.1.

Wynagrodzenia ogółem w tym:

3 365 000,00

 

  -  wynagrodzenia osobowe

3 270 000,00

 

  - wynagrodzenia bezosobowe

95 000,00

II.2.

Ubezp. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników

720 000,00

II.3.

 Pozostałe koszty rzeczowe w tym:

1 996 150,00

 

  - zakup czasopism

70 000,00

II.4.

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych w tym:

315 000,00

 

  -  amortyzacja zbiorów bibliot.  – zakupionych z dotacji UM

200 000,00

 

 -  amortyzacja zbiorów bibliot. – zakupionych z Rad Dzielnic

15 000,00

 

  -  amortyzacja zbiorów bibliot.  – otrzymanych nieodpłatnie

100 000,00

II.5.

Amortyzacja środków trwałych i wart.niem.i prawnych

25 000,00

II.6.

Wydatki na zakup środków trwałych i WNIP

163 000,00

 

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2009 r.

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Katarzyna _Kulesza
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2009
Data udostępnienia informacji: 25.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 09:52 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
25.10.2012 11:00 Dodanie informacji Katarzyna _Kulesza