Majątek 2015r.

Wartość brutto Środków trwałych, Wartości niematerialnych i Prawnych Muzeum Miasta Gdyni na dzień 01.01.2015 r.


Lp.

Aktywa trwałe

Stan aktywów brutto na 01.01.2015 r.

I.

Wartości niematerialne i prawne

      55 887,50

II.

Środki trwałe

    402 631,48

 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

Grunty

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Inne środki trwałe

    155 017,79

 

 

    124 320,00

      97 292,49

      13 000,00

      13 001,20

III.

IV.

V.

Pozostałe środki trwałe

Środki trwałe – muzealia, książki

Materiały ekspozycyjne i pomocnicze do wystaw

    245 215,57

 2 301 244,82

    185 860,66

Razem

 3 190 840,03

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 02.02.2016
Data udostępnienia informacji: 02.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2016 14:14 Dodanie informacji Robert Szymanowski