Majątek 2014r.

Wartość brutto Środków trwałych, Wartości niematerialnych i prawnych Muzeum Miasta Gdyni na dzień 01.01.2014 r.


Lp.

Aktywa trwałe

Stan aktywów brutto na 01.01.2014 r.

I.

Wartości niematerialne i prawne

      47 187,50

II.

Środki trwałe

    386 715,88

 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

Grunty

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Inne środki trwałe

    142 355,79

 

 

    124 320,00

      99 090,92

      13 000,00

        7 949,17

 

Pozostałe środki trwałe

Środki trwałe – muzealia, książki

Materiały ekspozycyjne i pomocnicze do wystaw

    240 416,27

 2 197 659,15

    185 860,66

Razem

 3 057 839,46

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 21.05.2014
Data udostępnienia informacji: 21.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2016 13:56 Korekta Robert Szymanowski
02.02.2016 13:51 Korekta Robert Szymanowski
21.01.2016 15:29 Korekta Robert Szymanowski
21.05.2014 10:46 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
21.05.2014 10:45 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
21.05.2014 10:44 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
21.05.2014 10:42 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
21.05.2014 10:40 Dodanie informacji Robert Szymanowski