Budżet 2022

Dotacja z budżetu ogółem:   6.662.000 zł
w tym:
dotacja podmiotowa             6.662.000 zł
w tym:
- dotacja na bieżące funkcjonowanie   6.662.000 zł
w tym wynagrodzenia osobowe          2.738.000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karolina Grabowicz-Matyjas
Wprowadził informację: Anna Chudzikiewicz
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022
Data udostępnienia informacji: 27.01.2022