Majątek 2015

Informacja o wartości majątku trwałego
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2015

Aktywa trwałe
Stan na 01.01.2015
 Stan na 31.12.2015
 Wartość brutto
Umorzenie
 Wartość brutto Umorzenie
 1. Wartości niematerialne i prawne39 579,04
39 579,04
41 203,64
41 203,64
 2. Środki trwałe(011)1 435 579,18
427 778,43
1 455 791,79
481 163,18
 Budynki. lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1 374 964,00
387 074,93
1 380 141,92
421 489,18
 Urządzenia techniczne i maszyny
56 921,94
36 992,26
71 338,63
55 962,76
 Środki transportu
0
0
0
0
 Inne ŚT
3 711,24
3 711,243 711,243 711,24
 3. Pozostałe środki trwałe(013)639 223,01
639 223,01655 262,91
655 262,91
 4. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)
0
0
0
0
 Suma:
2 114 399,23
1 106 580,48
2 151 658,34
1 177 629,73

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 21.01.2016
Data udostępnienia informacji: 18.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:26 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 13:19 Korekta Sylwia Kownacka
18.02.2016 11:35 Dodanie informacji Sylwia Kownacka