Majątek 2014

Informacja o wartości majątku trwałego
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2014

Aktywa trwałe
Stan na 01.01.2014
 Stan na 31.12.2014
 Wartość brutto
Umorzenie
 Wartość brutto Umorzenie
 1. Wartości niematerialne i prawne41 499,92
41 499,92
39 579,04
39 576,04
 2. Środki trwałe(011)1 424 248,77
376 535,16
1 435 597,18
427 778,43
 Budynki. lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1 363 515,59
352 901,24
1 374 964,00
387 074,93
 Urządzenia techniczne i maszyny
56 921,94
19 922,68
56 921,94
36 992,26
 Środki transportu
    
 Inne ŚT
3 711,24
3 711,24
3 711,24
3 711,24
 3. Pozostałe środki trwałe(013)615 992,16
615 992,16
639 223,01
639 223,01
 4. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)
    
 Suma:
2 081 740,85
1 034 027,24
4 114 399,23
1 106 580,48

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 21.01.2014
Data udostępnienia informacji: 24.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:26 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 13:18 Korekta Sylwia Kownacka
18.02.2016 11:32 Dodanie informacji Sylwia Kownacka