Majątek 2013

Informacja o wartości majątku trwałego
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2013

Aktywa trwałe
Stan na 01.01.2013
 Stan na 31.12.2013
 Wartość brutto
Umorzenie
 Wartość brutto Umorzenie
 1. Wartości niematerialne i prawne
38 083,67
38 083,67
41 499,92
41 499,92
 2. Środki trwałe(011)1 424 248,77
325 368,19
1 424 248,77
376 535,16
 Budynki. lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 1 363 615,59
318 810,85
1 363 615,59
352 901,24
 Urządzenia techniczne i maszyny
 56 921,94
2 846,10
56 921,94
19 922,68
 Środki transportu
    
 Inne ŚT
3 711,24
3 711,24
3 711,24
3 711,24
 3. Pozostałe środki trwałe(013)579 248,02
579 248,02615 992,16
615 992,16
 4. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)
    
 Suma:
2 059 580,46
960 699,88
2 081 740,85
1 034 027,24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 05.01.2014
Data udostępnienia informacji: 05.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:25 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 13:22 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 13:17 Korekta Sylwia Kownacka
18.02.2016 11:13 Dodanie informacji Sylwia Kownacka