Majątek 2012

Informacja o wartości majątku trwałego
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2012

Aktywa trwałe
Stan na 01.01.2012
 Stan na 31.12.2012
 Wartość brutto
Umorzenie
 Wartość brutto Umorzenie
  I Wartości niematerialne i prawne36 908,72 36 908,7238 083,67
38 083,67
 II Rzeczowe aktywa trwałe1 834 359,841 834 359,841 899 415,40
812  868,95
Środki trwałe(011)1 325 827,071 325 827,071 375 751,31
289 204,86
  Pozostałe środki trwałe(013)508 532,77508 532,77523 664,09
523 664,09
 III Należności długoterminowe
    
 IV Długoterminowe aktywa finansowe
    
 Suma:
834 646,351 871 268,561 937 499,07
850 952,62

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 08.01.2013
Data udostępnienia informacji: 07.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:25 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 13:16 Korekta Sylwia Kownacka
18.02.2016 10:55 Dodanie informacji Sylwia Kownacka