Majątek 2011

Informacja o wartości majątku trwałego
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2011

Aktywa trwałe
 Stan na 01.01.2011
 Stan na 31.12.2011
 Wartość brutto
Umorzenie
 Wartość brutto Umorzenie
  I Wartości niematerialne i prawne
34 910,81
34 910,81 36 908,72
 36 908,72
 II Rzeczowe aktywa trwałe1 781 087,00712 644,291 834 359,84
1 834 359,84
Środki trwałe(011)1 324 534,21256 091,501 325 827,07
1 325 827,07
  Pozostałe środki trwałe(013)456 552,79456 552,79508 532,77
508 532,77
 III Należności długoterminowe
    
 IV Długoterminowe aktywa finansowe
    
 Suma:
1815 997,81747 555,10834 646,35
1 871 268,56

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 14.01.2012
Data udostępnienia informacji: 17.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:24 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 13:15 Korekta Sylwia Kownacka
18.02.2016 10:49 Dodanie informacji Sylwia Kownacka