Majątek 2010

Informacja o wartości majątku trwałego
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2010

Aktywa trwałe
 Stan na 01.01.2010
 Stan na 31.12.2010
 Wartość brutto
Umorzenie
 Wartość brutto Umorzenie
  I Wartości niematerialne i prawne 31 561,21
31 561,21
 34 910,81
 34 910,81
 II Rzeczowe aktywa trwałe1 074 879,30
653 766,57
1 781 087,00
712 644,29
Środki trwałe(011)660 777,57
239 664,84
1 324 534,21
256 091,50
  Pozostałe środki trwałe(013)414 101,73
414 101,73
456 552,79
456 552,79
 III Należności długoterminowe
    
 IV Długoterminowe aktywa finansowe
    
 Suma:1 106 440,51
685 327,78
1815 997,81
747 555,10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 10.01.2011
Data udostępnienia informacji: 10.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:23 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 13:14 Korekta Sylwia Kownacka
18.02.2016 10:43 Korekta Sylwia Kownacka
18.02.2016 10:39 Dodanie informacji Sylwia Kownacka