Majątek 2009

Informacja o wartości majątku trwałego
X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
w roku 2009

Aktywa trwałe
 Stan na 01.01.2009
 Stan na 31.12.2009
 Wartość brutto
Umorzenie
 Wartość brutto Umorzenie
  I Wartości niematerialne i prawne 30 185
 30 185,98
 31 561,21
 31 561,21
 II Rzeczowe aktywa trwałe 1 012 596,79
 615 927,40
 653 766,57
 653 766,57
Środki trwałe(011) 624 897,57
 228 228,18
 239 664,84
 239 664,84
 Pozostałe środki trwałe(013) 387 699,22
 387 699,22
 414 101,73
 414 101,73
II Należności długoterminowe
    
 IV Długoterminowe aktywa finansowe
    
 Suma: 1 042 782,77
 646 113,38
 685 327,78
 685 327,78

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 10.01.2010
Data udostępnienia informacji: 18.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:23 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 13:06 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 13:00 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 12:59 Korekta Sylwia Kownacka
29.02.2016 12:58 Korekta Sylwia Kownacka
18.02.2016 10:42 Korekta Sylwia Kownacka
18.02.2016 10:29 Dodanie informacji Sylwia Kownacka