Budżet 2017

Informacje o wysokości planowanych dochodów i wydatków X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2017 wg następującej klasyfikacji budżetowej


Dochody Dział 801
Plan
LPWyszczególnienie
§§
80120
1
Dochody z wpłat różnych
0690
500
2 Konkurs kuratoryjny
0970 
3Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- mieszk.
0750
4 500,00
4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- dot. dochodów własnych
075031500,00
5
Razem paragrafy
 36500,00

 

Wydatki
Lp.
Wyszczególnienie §§ 80120
 80150
eduk
niepeł
Środki RGB

1.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020
7 170
  
2.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
2249566
 45133
 
3.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 183 203
 3369 
4.
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 427 865
 8584 
5.
Składki na Fundusz Pracy 4120 59 016
 1184 
6.
Wynagrodzenie bezosobowe 4170 7 200
  
 7. Zakup nagród
4190   
8.
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 24 508
 492  8 000
9.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 3 921
 79 
10.
Zakup energii 4260 118 534  2378 
11.
Zakup usług remontowych 4270 8 400
  
12. Zakup usług remontowych - remont posadzki
4270 80 000
  
13. Zakup usług zdrowotnych 42802 500
  
14. Zakup usług pozostałych 430027 351
 5491 000
15.
Opłaty z tyt. zakupu usług
4360 1 800
  
16.
Podróże służbowe krajowe
4410
500
  
17.
 Różne opłaty i składki 4430   
18.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 142 097
 2851 
20. Szkolenia pracowników
4700
500
  
  Ogółem w rozdziałach
  3 265 111
 9 000
  Ogółem  3 418 730

Dochody własne:

Przychody

45 000

Wydatki

45 000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 16.02.2017
Data udostępnienia informacji: 16.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2017 19:45 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka
16.02.2017 19:44 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka
16.02.2017 19:41 Dodanie informacji Sylwia Kownacka