Budżet 2016

nformacje o wysokości planowanych dochodów  i wydatków  X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2016 wg następującej klasyfikacji budżetowej


Dochody                       Dział 801
Plan
 LPWyszczególnienie
 §§
 80120
 1 Dochody z wpłat róznych
 0690
 500
 2 Razem w tym:
 0750
4 500,00
 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 075036000,00

 

Wydatki
Lp.
Wyszczególnienie §§ 80120 Środki RGB

1.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020
6 867
 
2.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
2 066 350
 
3.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 171 400
 
4.
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 412 555
 
5.
Składki na Fundusz Pracy 4120 56 904
 
6.
Wynagrodzenie bezosobowe 4170 7 200
 
8.
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 21 228
  2 000
9.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 4 000
 4 000
10.
Zakup energii 4260 108 500  
11.
Zakup usług remontowych 4270 8 400
 
12. Zakup usług remontowych - remont Sali
4270 120 000
 
  Zakup usług zdrowotnych  42802 500
 
13. Zakup usług pozostałych 430027 900
 
14.
Opłaty z tyt. zakupu usług
4360 1 800
 
15.
Podróże służbowe krajowe
4410
500
 
16.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 131 314
 
20. Szkolenia pracowników
4700
500
 
  Ogółem   3 147 918
6 000

Dochody własne:

Przychody

45 000

Wydatki

45 000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 18.02.2016
Data udostępnienia informacji: 18.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2016 10:32 Korekta Sylwia Kownacka
18.02.2016 10:06 Dodanie informacji Sylwia Kownacka