Budżet 2015

Informacje o wysokości planowanych dochodów  i wydatków  X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2015 wg następującej klasyfikacji budżetowejDochody                       Dział 801
Plan
 LPWyszczególnienie
 §§ 80120
 1 Dochody z wpłat róznych
 0690 500
 2 Razem w tym:
 0075
4 500,00
 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 007536000,00

 

Wydatki
Lp. Wyszczególnienie §§ 80120 80195

85415
1.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020
5 592
   
2.
Stypendia socjalne
3240
      509
3.
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010
1 984 537    
4.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
168 828    
5.
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110
393 591
   
6.
Składki na Fundusz Pracy 4120
55 419
   
8.
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
17 760
   
  Wynagrodzenie bezosobowe
4170
7 200     
9.
Zakup materiałów i wyposażenia 4210
24 284
   
11.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240
3 000
   
12.
Zakup energii 4260
104 500
   
  Zakup usług remontowych 4270
8 000
   
 13. Zakup usług remontowych - remont poszdzek
 4270 40 000
  
14.
Zakup usług zdrowotnych 4280
2 500
   
15.
Zakup usług pozostałych 4300
29 030
 3000  
16.
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
4360
1 400
   
20. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440
130 058
   
  Ogółem   2975699
3000
509

Dochody własne:

Przychody

41 500

Wydatki

41 500

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 08.01.2016
Data udostępnienia informacji: 17.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2016 14:29 Korekta Sylwia Kownacka
17.02.2016 14:28 Dodanie informacji Sylwia Kownacka