Budżet 2014

Informacje o wysokości planowanych dochodów  i wydatków  X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2014 wg następującej klasyfikacji budżetowejDochody                       Dział 801
Plan
 LPWyszczególnienie
 §§ 80120
 1 Razem w tym:
 075
44000,00
 2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 07544000,00

 

Wydatki
Lp. Wyszczególnienie §§ 80120 80195
85154
85412 85415
1.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020
5 347
     
2.
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
3240
        509
3.
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010
1 830 765      
4.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
148 757      
5.
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110
367 248
  201
 
6.
Składki na Fundusz Pracy 4120
51 710
  29
 
8.
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
15 950
     
  Wynagrodzenie bezosobowe
4170
7 483   3000 1168
 
9.
Zakup materiałów i wyposażenia 4210
24 636
     
11.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240
3 000
     
12.
Zakup energii 4260
110 000
     
13.
Zakup usług remontowych 4270
50 000
     
14.
Zakup usług zdrowotnych 4280
2 500
     
15.
Zakup usług pozostałych 4300
26 400
     
  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300   1900    
16.
Zakup dostępu do sieci Internet 4350
600
     
17.
Opłaty z tyt. Korzystania telefonii stacjonarnej 4370
700
     
18. Różne opłaty i składki 4430
3311
     
19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440
121 357
     
  Ogółem   2 770 764
4900
1398
509

Dochody własne:

Przychody

41 500

Wydatki

41 500

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 15.03.2014
Data udostępnienia informacji: 15.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2014 22:28 Korekta Sylwia Kownacka
10.07.2014 21:56 Dodanie informacji Sylwia Kownacka