Budżet 2013

Informacje o wysokości planowanych dochodów  i wydatków  X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2013 wg następującej klasyfikacji budżetowej

Dochody
  Plan                                      Dział 801    
                                 
LP Wyszczególnienie
§§
80120
  Razem w tym:
075
44000,0
 1
 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszk. 075 5500,00
2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem 075 38500,00
        Wydatki
Lp. Wyszczególnienie §§ 80120 80195 85412 84154 80146
1.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020
5 057
       
2.
             
3.
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010
1 796 624        
4.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
142 893        
5.
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110
346 056
  201
   
6.
Składki na Fundusz Pracy 4120
48 726
  29
   
8.
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
14 800
       
  Wynagrodzenie bezosobowe- ferie
4170
    1168
   
9.
Zakup materiałów i wyposażenia 4210
21 544
3 000
    202
11.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240
3 000
       
12.
Zakup energii 4260
110 000
       
13.
Zakup usług remontowych 4270
30 000
       
14.
Zakup usług zdrowotnych 4280
3 500
       
15.
Zakup usług pozostałych 4300
25 350
       
  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300       1 900
 
  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300         4 900
  Organizacja zajęć pozalekcyjnych 4300   3 000
     
16.
Zakup dostępu do sieci Internet 4350
600
       
17.
Opłaty z tyt. Korzystania telefonii stacjonarnej 4370
700
       
18. Różne opłaty i składki 4430
2399
       
19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440
112 058
       
20. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050
         
  Ogółem   2 670 705
6 000
  1 900
5 102

Dochody własne:

Przychody

41 500 

Wydatki 

41 500 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 10.02.2013
Data udostępnienia informacji: 10.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2014 22:29 Korekta Sylwia Kownacka
10.07.2014 21:54 Dodanie informacji Sylwia Kownacka