Budżet 2012

Informacje o wysokości planowanych dochodów X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2012 wg następującej klasyfikacji budżetowej

Dochody                       Dział 801
 LPWyszczególnienie
 §§ 80120
 1 Razem w tym:
 075 5500,00
 2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszk.
 075 5500,00

 

Wydatki
Lp. Wyszczególnienie §§ 80120 80146
85154
85412 85415
1.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020
5 080
     
2.
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
3240
        450
3.
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010
1675607      
4.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
1434667      
5.
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110
280137
  181
 
6.
Składki na Fundusz Pracy 4120
44567
  29
 
8.
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
17628
     
  Wynagrodzenie bezosobowe- ferie
4170
    1190
 
9.
Zakup materiałów i wyposażenia 4210
24632
3 000
   
11.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240
7 000
     
12.
Zakup energii 4260
132211
     
13.
Zakup usług remontowych 4270
65900
     
14.
Zakup usług zdrowotnych 4280
3 500
     
15.
Zakup usług pozostałych 4300
25 350
     
  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300   1900   1 900
  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300     3587    
16.
Zakup dostępu do sieci Internet 4350
600
     
17.
Opłaty z tyt. Korzystania telefonii stacjonarnej 4370
800
     
18. Różne opłaty i składki 4430
2365
     
19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440
116126
     
20. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050
       
  Ogółem   2544970
5487
1400
450

Dochody własne:

Przychody

80 000

Wydatki

80 000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 10.01.2012
Data udostępnienia informacji: 10.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2014 22:14 Korekta Sylwia Kownacka
10.07.2014 21:52 Dodanie informacji Sylwia Kownacka