Budżet 2011

Informacje o wysokości planowanych dochodów  i wydatków  X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2014 wg następującej klasyfikacji budżetowejDochody                       Dział 801
Plan
 LPWyszczególnienie
 §§ 80120
 1 Razem w tym:
 075
44000,00
 2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 07544000,00

 

Wydatki
Lp. Wyszczególnienie §§ 80120 85412 85415
1.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020
5 214
   
2.
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
3240
      2250
3.
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010
1 765 571    
4.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
151 610    
5.
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110
295 246
165
 
6.
Składki na Fundusz Pracy 4120
46 971
30
 
8.
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
16 900
   
  Wynagrodzenie bezosobowe
4170
  1200
 
9.
Zakup materiałów i wyposażenia 4210
22 044
   
11.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240
9 000
   
12.
Zakup energii 4260
135 915
   
13.
Zakup usług remontowych 4270
60 000
   
14.
Zakup usług zdrowotnych 4280
2 000
   
15.
Zakup usług pozostałych 4300
25 000
   
  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300      
 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4300   
16.
Zakup dostępu do sieci Internet 4350
600
   
17.
Opłaty z tyt. Korzystania telefonii stacjonarnej 4370
700
   
18. Różne opłaty i składki 4430
3311
   
19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440
104 399
   
  Ogółem   2 641 764
1395
2250

Dochody własne:

Przychody

90 000

Wydatki

90 000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 31.01.2014
Data udostępnienia informacji: 01.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2014 22:35 Korekta Sylwia Kownacka
10.07.2014 22:27 Korekta Sylwia Kownacka
10.07.2014 21:09 Korekta Sylwia Kownacka
10.07.2014 21:08 Korekta Sylwia Kownacka
10.07.2014 18:52 Korekta Sylwia Kownacka
10.07.2014 18:48 Dodanie informacji Sylwia Kownacka