Budżet 2010

Informacje o wysokości planowanych dochodów  i wydatków  X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2013 wg następującej klasyfikacji budżetowej

Dochody
  Plan                                      Dział 801    
                                 
LP Wyszczególnienie
§§
80120
  Razem w tym:
075
5500,0
 1
 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszk. 075 5500,00
        Wydatki
Lp. Wyszczególnienie §§ 80120 80195 85415
1.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020
5 148
   
2.
 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
 3240     900
3.
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010
1 782 793    
4.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
132 448    
5.
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110
293 158
   
6.
Składki na Fundusz Pracy 4120
46 639
   
8.
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
15 700
   
9.
Zakup materiałów i wyposażenia 4210
30 190
3 000
 
11.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240
2 000
   
12.
Zakup energii 4260
104 538
   
13.
Zakup usług remontowych 4270
230 000
   
14.
Zakup usług zdrowotnych 4280
3 000
   
15.
Zakup usług pozostałych 4300
26 000
   
  Organizacja " Ośmiu Wspaniałych"
4210   5 000
 
  Organizacja " Ośmiu Wspaniałych" 4300   4 500
 
16.
Zakup dostępu do sieci Internet 4350
400
   
17.
Opłaty z tyt. Korzystania telefonii stacjonarnej 4370
700
   
18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440
110 277
   
  Ogółem   2 786 797
9 500
900

Dochody własne:

Przychody

90 000 

Wydatki 

90 000 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 29.01.2013
Data udostępnienia informacji: 29.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2014 22:25 Korekta Sylwia Kownacka
10.07.2014 18:32 Korekta Sylwia Kownacka
10.07.2014 18:05 Korekta Sylwia Kownacka
16.07.2013 09:39 Korekta Sylwia Kownacka
03.07.2013 20:03 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka
03.07.2013 19:53 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka
03.07.2013 18:51 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka
03.07.2013 18:26 Dodanie informacji Sylwia Kownacka