Budżet 2009

Informacje o wysokości planowanych dochodów X Liceum Ogólnokształcącego na rok 2009 wg następującej klasyfikacji budżetowej

Dochody                       Dział 801
 LPWyszczególnienie
 §§ 80120
  Razem w tym:
 075 5500,00
 1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszk.
 075 5500,00

 

Wydatki
Lp. Wyszczególnienie §§ 80120 80146
85195
85412 85154
1.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020
2100
     
2.
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
3240
3248
3249
      1224
2722
1278
3.
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010
1719371   2559    
4.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
115335      
5.
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110
269144
  396 181
 
6.
Składki na Fundusz Pracy 4120
41549
  63 29
 
8.
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4140
15100
     
  Wynagrodzenie bezosobowe
4170
    1190
 
9.
Zakup materiałów i wyposażenia 4210
34806
     
11.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240
565
     
12.
Zakup energii 4260
101908
     
13.
Zakup usług remontowych 4270
65000
     
14.
Zakup usług zdrowotnych 4280
1 800
     
15.
Zakup usług pozostałych 4300
25 647
     
  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300       3 500
  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300    2773
   
16.
Zakup dostępu do sieci Internet 4350
242
     
17.
Opłaty z tyt. Korzystania telefonii stacjonarnej 4370
850
     
18. Różne opłaty i składki 4430
2308
     
19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440
99980
     
20. Zakup materiałów papierniczych do drukarek
4740
400       
21.
Zakup akcesoriów komputerowych
4750
 5000
   
 22.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 40870   
  Ogółem   2541975
5791
1400
8724

Dochody własne:

Przychody

70 000

Wydatki

70 000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Piwowarska
Wprowadził informację: Sylwia Kownacka
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kownacka
Data wytworzenia informacji: 01.10.2012
Data udostępnienia informacji: 29.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2014 22:13 Aktualizacja treści Sylwia Kownacka
10.07.2014 18:22 Korekta Sylwia Kownacka
03.07.2013 18:17 Korekta Sylwia Kownacka
29.01.2013 15:52 Korekta Sylwia Kownacka
29.01.2013 15:50 Dodanie informacji Sylwia Kownacka