Majątek 2020r.

Aktywa trwałe Stan na 01.01.2020r.
Wartość brutto Umorzenie
1. Wartości niematerialne i prawne 31 452,56 31 452,56
2. Środki trwałe (011) 2 220 679,07 1 361 055,99
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 114 846,15 1 272 475,98
Urządzenia techniczne i maszyny 105 832,92 88 580,01
Środki transportu
Inne środki trwałe
3. Pozostałe środki trwałe (013) 892 675,79 892 675,79
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Suma 3 144 807,42 2 285 184,34

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Beata Stelmaszuk
Ostatnio zmodyfikował: Beata Stelmaszuk
Data wytworzenia informacji: 09.07.2020
Data udostępnienia informacji: 09.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2020 10:09 Dodanie informacji Beata Stelmaszuk