Majątek 2016

Aktywa trwałe Stan na 01.01.2016
  Wartość brutto Umorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne 31 452,56 31 452,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem 2 381 663,57 2 223 694,87
 z czego :    
środki trwałe    011 1 457 711,26 1 299 742,56
poz.śr.trwałe    013 923 952,31 923 952,31
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
Suma 2 413 116,13 2 255 147,43

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 14.11.2017
Data udostępnienia informacji: 15.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2017 09:34 Dodanie informacji Marek Telecki