Majątek 2015

Aktywa trwałe Stan na 01.01.2015
  Wartość brutto Umorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne 31 452,56 31 452,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem 2 336 078,08 2 168 822,11
 z czego :    
środki trwałe    011 1 435 153,21 1 267 897,24
poz.śr.trwałe    013 900 924,87 900 924,87
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
Suma 2 367 530,64 2 200 274,67

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 31.01.2015
Data udostępnienia informacji: 26.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2015 13:39 Dodanie informacji Marek Telecki