Majątek 2014

Aktywa trwałe Stan na 01.01.2014
  Wartość brutto Umorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne 57 551,45 57 551,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem 2 338 869,46 2 134 201,30
 z czego :    
środki trwałe    011 1 424 367,00 1 219 698,84
poz.śr.trwałe    013 914 502,46 914 502,46
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
Suma 2 396 420,91 2 191 752,75

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 22.05.2014
Data udostępnienia informacji: 23.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2014 08:35 Dodanie informacji Marek Telecki