Majątek 2013

Aktywa trwałe Stan na 01.01.2013
  Wartość brutto Umorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne 57 551,45 57 551,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem 2 312 866,08 2 062 654,60
 z czego :    
środki trwałe    011 1 419 779,10 1 169 567,62
poz.śr.trwałe    013 893 086,98 893 086,98
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
Suma 2 370 417,53 2 120 206,05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 07.01.2013
Data udostępnienia informacji: 23.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2014 08:36 Aktualizacja treści Marek Telecki
23.05.2014 08:32 Dodanie informacji Marek Telecki